ΓΕΥΣΗ

Ξεκινάμε με τις εντυπώσεις από την έκθεση ΔΕΤΡΟΠ-ΟΙΝΟΣ, που τελείωσε την Κυριακή που μας πέρασε. Όμως η ερχόμενη Δευτέρα είναι η Καθαρά, συνεπώς οι συνταγές μας θα είναι γι' αυτήν τη μέρα... Προσωπικά βρ...

Μεγάλο γεγονός το προσεχές διάστημα…

Το μεγάλο γεγονός το προσεχές διάστημα είναι αναμφίβολα οι εκθέσεις ΔΕΤΡΟΠ ΟΙΝΟΣ,που ελπίζουμε να μας εντυπωσιάσουν, καθώς τα νέα από τις παρόμοιές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα ήταν θετικά, με μεγά...