Το δώρο. Το δώρο δωρίζεται και η αγάπη χαρίζεται

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.