Πρόγραμμα Κινηματογράφων Θεσσαλονίκης

brads statusBattle of the Sexes – Η Μάχη των Φύλων

+ Odeon Μακεδονία 5 (Dolby Digital – DTS) 22:00

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 2 (DTS) 18:50

Bellissima – Μπελίσιμα

+Βακούρα 1 Δευτ. 21:00 (Κινηματογραφική Λέσχη Εργαζομένων ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ)

Blade Runner 2049

+ Cineplexx One Salonica Αίθουσα 4 (Dolby Digital – DTS) 21:40

+Odeon Μακεδονία 8 (Dolby Digital – DTS) 21:10

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 7 (Dolby Digital) 18:30

+Village Mediterranean Cosmos 1 (Dolby Digital) 17:45

+Village Mediterranean Cosmos 3 (Dolby Digital) 19:00 – 22:15

+Βακούρα 1 18:00 – 21:15 – Δευτ. Τετ. 18:00

Brad`s Status – Χειρότερα Δεν Γίνεται

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 2 (DTS) 21:20 – 23:30

Despicable Me 3 – Εγώ, ο Απαισιότατος 3

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 4 (Dolby Digital – DTS) (2D) 17:20 – Σαβ. Κυρ. και (2D) 11:30 – 13:20 – (3D) 15:20 – (2D) 19:20 – μεταγλ.

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 7 (Dolby Digital – THX) 18:10 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 12:30 – 14:20 – 16:10 – 18:10 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 10 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 17:30 – 19:30 μεταγλ. – Κυρ. και 13:30 – 15:30 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 11 (Dolby Digital – DTS) Πεμ. Παρ. και Δευτ. έως Τετ. 18:00 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 3 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 16:30 – 18:30 μεταγλ. – Κυρ. και 12:30 – 14:30 μεταγλ.

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 4 (DTS) 18:20 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 16:20 μεταγλ.

+ Village Mediterranean Cosmos 5 (Dolby Digital) 17:30 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 13:30 – 15:30 μεταγλ.

+ Village Mediterranean Cosmos 7- €πιστροφή Eurobank (Dolby Digital) 18:30 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 14:30 – 16:30 μεταγλ. – Κυρ. και 12:30 μεταγλ.

+Village Mediterranean Cosmos 9 (Comfort) (Dolby Digital) 20:00 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 15:00 μεταγλ.

Dobra Zena – Καλή Σύζυγος

+Βακούρα 1 Τετ. 21:00 (Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης)

Final Portrait – Η Τελευταία Πινελιά

+Odeon Μακεδονία 11 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 18:00

+Odeon Μακεδονία 4 (Dolby Digital – DTS) 20:40 – 22:40

Floquet de Neu – Γοριλομπελάδες

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 2 (Dolby Digital – DTS) 18:30 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 12:00 – 14:00 – 16:40 μεταγλ.

+ Cineplexx One Salonica Αίθουσα 6 (Dolby Digital – DTS) 17:40 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 15:40 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 4 (Dolby Digital – DTS) 18:40 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 16:40 μεταγλ. – Κυρ. και 12:40 – 14:40 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 7 (Dolby Digital – DTS) Παρ. έως Κυρ. 17:40 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 15:40 μεταγλ. – Κυρ. και 13:40 μεταγλ.

+ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (Dolby Digital) 18:30 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 16:30 μεταγλ.

+ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 8 (DTS) Σαβ. Κυρ. 17:30 μεταγλ.

+ Κολοσσαίον  εκτός Σαβ. 16:30 μεταγλ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTORM GEOSTORMGeostorm – Παγκόσμιος Κίνδυνος: Geostorm

+ Cineplexx One Salonica Αίθουσα 1 (Dolby Digital – DTS)  (2D) 18:00 – 20:15 – 22:30 – Σαβ. Κυρ. και (2D) 13:00 – (3D) 15:50

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 4 (Dolby Digital – DTS) Πεμ. Παρ. και Δευτ. έως Τετ. (3D) 19:20

+Odeon Μακεδονία 1 (Dolby Digital – DTS) 20:20 – 22:50 – Πεμ. και Δευτ. έως Τετ. και 18:00

+Odeon Μακεδονία 8 (Dolby Digital – DTS) (3D) 18:50

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 1 (Dolby Digital) (3D) 18:10 – (2D) 20:40 – 23:00

+Village Mediterranean Cosmos 10 (Comfort) (Dolby Digital) 20:30

+Village Mediterranean Cosmos 6 (Dolby Digital) 19:10 – 21:40 – 00:15 – Σαβ. Κυρ. και 14:10 – 16:40

It – Το Αυτό

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 3 (Dolby Digital – DTS) 23:30 (αιθ. 5)

+ Cineplexx One Salonica Αίθουσα 7 (Dolby Digital – THX) 20:00

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (Dolby Digital) 20:30 – 23:20

+Village Mediterranean Cosmos 7- €πιστροφή Eurobank (Dolby Digital) 20:30 – 23:15

Loving Vincent

+Μακεδονικόν (Dolby Surround) Δευτ. Τρ. Τετ. 18:30 – 20:30 – 22:30

Mother! – Μητέρα!

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 2 (Dolby Digital – DTS) 20:30 – 23:00

+ Odeon Μακεδονία 3 (Dolby Digital – DTS) 17:50 – 20:30 – 23:00 – Σαβ. Κυρ. εκτός 17:50

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 8 (DTS) 19:30 – 22:00

+Village Mediterranean Cosmos 10 (Comfort) (Dolby Digital) 22:50

+Village Mediterranean Cosmos 5 (Dolby Digital) 20:00 – 22:30

+Φαργκάνη Art 19:10 – 21:15

Mugen no Junin – Η Λεπίδα του Αθάνατου

+Βακούρα 2 22:30

My Little Pony: The Movie – My Little Pony: Η Ταινία

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 5 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 13:40 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 8 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 16:20 μεταγλ. – Κυρ. και 12:50 μεταγλ.

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 2 (DTS) Σαβ. Κυρ. 16:04 μεταγλ.

+ Village Mediterranean Cosmos 1 (Dolby Digital) Σαβ. Κυρ. 13:20 – 15:30 μεταγλ.

Nelyubov – Χωρίς Αγάπη

+ Ολύμπιον 1 (Dolby Digital – DTS) 17:30 – 19:45 – 22:15 – Κυρ. εκτός 17:30

only brave 2017Only the Brave – Ριψοκίνδυνοι Ανδρες

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 6 (Dolby Digital – DTS) 19:40

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 7 (Dolby Digital – THX) 22:45

+ Odeon Μακεδονία 7 (Dolby Digital – DTS) 19:40 – 22:20

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 4 (DTS) 20:20 – 23:10

+Village Mediterranean Cosmos 2 (Dolby Digital) 19:40 – 22:50

Ray – Παράδεισος

+Αίθουσα Σταύρος Τορνές Πεμ. Παρ. Σαβ. Τετ. 18:30 – 21:00

TAF Thessaloniki Animation Festival

+Μακεδονικόν (Dolby Surround) Πεμ. Παρ. Σαβ. Κυρ.

The Boss Baby – Αρχηγός από Κούνια

+ Village Mediterranean Cosmos 2 (Dolby Digital) 17:20 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 15:15 μεταγλ.

The Emoji Movie – Emoji: Η Ταινία

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 3 (Dolby Digital – DTS) 17:00 – 18:50 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 12:45 – 14:50 μεταγλ.

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 5 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 11:45 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 1 (Dolby Digital – DTS) Παρ. έως Κυρ. 18:20 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 16:10 μεταγλ. – Κυρ. και 12:10 – 14:10 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 5 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 15:00 – 17:00 μεταγλ. – Κυρ. και 13:00 μεταγλ.

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 5 (Dolby Digital) Σαβ. Κυρ. 18:10 μεταγλ.

+Village Mediterranean Cosmos 3 (Dolby Digital) 17:00 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 13:00 – 15:00 μεταγλ.

+Village Mediterranean Cosmos 8 (Dolby Digital) 18:10 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 14:00 – 16:10 μεταγλ. – Κυρ. και 12:00 μεταγλ.

+Village Mediterranean Cosmos 9 (Comfort) (Dolby Digital) 17:30 μεταγλ.

The Foreigner – Εκδικητής

+ Cineplexx One Salonica Αίθουσα 3 (Dolby Digital – DTS) 21:15 (αιθ. 5)

+Odeon Μακεδονία 11 (Dolby Digital – DTS) 20:00 – 22:30

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 6 (DTS) 20:00 – 22:30

+ Village Mediterranean Cosmos 1 (Dolby Digital) 21:00 – 23:30

The Promise – Η Μεγάλη Υπόσχεση

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 5 (Dolby Digital – DTS) 18:40

+Odeon Μακεδονία 5 (Dolby Digital – DTS) 19:10

+Βακούρα 2 18:00 – 20:15

+Κολοσσαίον εκτός Σαβ. 20:00 – Παρ. 18:30

the snowmanThe Snowman – Ο Χιονάνθρωπος

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 3 (Dolby Digital – DTS) 20:45 – 23:15

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 6 (Dolby Digital – DTS) 22:15

+ Odeon Μακεδονία 10 (Dolby Digital – DTS) 19:00 – 21:30 – Σαβ. Κυρ. εκτός 19:00

+Odeon Μακεδονία 9 (Dolby Digital – DTS) 20:00 – 22:30

+ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 5 (Dolby Digital) 20:10 – 22:40

+ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 7 (Dolby Digital) 21:50

+Village Mediterranean Cosmos 4 (Dolby Digital) 18:45 – 21:20 – 23:50 – Σαβ. Κυρ. και 16:00

+Village Mediterranean Cosmos 8 (Dolby Digital) 20:10 – 22:40

+ Village Mediterranean Cosmos 9 (Comfort) (Dolby Digital) 22:15

+Κολοσσαίον 22:20 – Παρ. Σαβ. μόνο 23:45

+Φαργκάνη Art 23:15

 The Son of Bigfoot – Ο Γιος του Μεγαλοπατούσα

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 5 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 16:30 μεταγλ.

+Cineplexx One Salonica Αίθουσα 6 (Dolby Digital – DTS) Σαβ. Κυρ. 12:15 μεταγλ.

+Odeon Μακεδονία 9 (Dolby Digital – DTS) Παρ. έως Κυρ. 18:00 μεταγλ. – Σαβ. Κυρ. και 16:00 μεταγλ. – Κυρ. και 12:00 – 14:00 μεταγλ.

+ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 1 (Dolby Digital) Σαβ. Κυρ. 16:10 μεταγλ.

+Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 6 (DTS) Σαβ. Κυρ. 18:00 μεταγλ.

+ Village Mediterranean Cosmos 2 (Dolby Digital) Σαβ. Κυρ. 13:15 μεταγλ.

Toivon Tuolla Puolen – Η Αλλη Οψη της Ελπίδας

+Ολύμπιον 2 – Παύλος Ζάννας (DTS) 18:00 – 20:00 – 22:00

Un Beau Soleil Interieur – Η Λιακάδα Μέσα μου

+Κολοσσαίον εκτός Παρ. Σαβ. 18:15

+ Φαργκάνη Art 17:30

Una Mujer Fantastica – Μια Φανταστική Γυναίκα

+Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης 20:15 – 22:15

Μνήμες – Remembrances

+Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης 17:45