Η φύση θα κάνει τη δουλειά της…

Η φύση θα κάνει τη δουλειά της…

Ως και τον πόλεμο κάνανε πολλά παιδιά. Για εργατικά χέρια στα χωράφια τους, επειδή δεν είχαν τηλεόραση, η στυτική λειτουργία δεν εμποδιζόταν από το άγχος. […]