1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ ∆άσους

1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ ∆άσους

1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ ∆άσους1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ ∆άσους


(στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ ∆άσους)


Σάββατο 1, Κυριακή 2 Ιουλίου
Ρόουζ Μπερντ του Γκέρχαρτ Χάουπτμαν σε σκηνοθεσία Mateja Koležnik (Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών σπουδών)
Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Ιουλίου
Αllegro ma non troppo (ή …αν η αγάπη είναι τυφλή…γιατί μας κοιτάζει;) από το Zero en conducta theatro της Ισπανίας σε σκηνοθεσία Putxa (Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών σπουδών)
Τετάρτη 5, Πέμπτη 6 Ιουλίου
Τρικυμία από το Εθνικό Θέατρο Ρουμανίας «Ίων Λούκα Καρατζιάλε» σε σκηνοθεσία Alexander Morfov
(Θέατρο ∆άσους)
Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 Ιουλίου
Plastic Heroes του Ariel Doron (Φουαγιέ Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών)
∆ευτέρα 10, Τρίτη 11 και Πέμπτη 13 Ιουλίου
Medeas on getting across από το Teatr Zar της Πολωνίας, σε σκηνοθεσία Jaroslaw Fret ( Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών)
Τετάρτη 12, Πέμπτη 13 Ιουλίου
Armine, Sister του Teatr Zar της Πολωνίας (Βασιλικό Θέατρο)
Πέμπτη 13 Ιουλίου
Κύκλωπας του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Παντελή ∆εντάκη (Θέατρο ∆άσους)