ΘΕΑΤΡΙΚΗ-ΟΜΑΔΑ-ENTREMOSOTROS-ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ