ΕΛΛΑΣ, ΓΕΛΑΣ…3

Ελλάς, γελάς… Τέσσερις κωμωδίες του Γεωργίου Σουρή