ΕΛΛΑΣ, ΓΕΛΑΣ…5

Ελλάς, γελάς… Τέσσερις κωμωδίες του Γεωργίου Σουρή