ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ (Η ΧΡΥΣΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ)

“Πλανήτης Γη” Η Χρυσήλια και το ρομπότ Του Σταύρου Δίτσιου