ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΜΠΑΔΑΚΗ-ΝΙΚΗ IV,γλυπτό σε μπρούντζο κ πηλό με εργαλεία στο κ.Καμπαδακης βάθος