Προβάλλονται…

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
ΒΑΚΟΥΡΑ (2310 233665): Αίθουσα 1: Το κεφάλαιο (18.30 – 20.45), Μετά τη Λουτσία (22.45), Αίθουσα 2: Άλλοθι (18.30 – 20.30), Django ο τιμωρός (22.30)
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (2310 834996): Άννα Καρένινα (17.00), Οι άθλιοι (19.15 –  22.15)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (2310 261727): Zero Dark Thirty (18.45 –  21.30)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (2310 508398): Φιλιά εις τα παιδιά (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 17.30 – 19.45)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ (2310 378404): Αίθουσα 1: Ο έρωτας της βασίλισσας (17.45 – 20.30 – 23.00), Αίθουσα «Παύλος Ζάννας»: NO (18.15 – 20.45 – 23.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ (2310 960063): Τα μυθικά πλάσματα του Νότου (19.00 – 20.45 – 22.30/ Κυριακή: 20.45 – 22.30, Δευτέρα: 19.00), Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης: California Dreamin’  (Δευτέρα: 21.00)

 ΠΟΛΥΣΙΝΕΜΑ
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (2310 290290/ Κρατήσεις: 801 11 60000/ on-line: www.i-ticket.gr): Αίθουσα 1: Love in the End (18.10 – 20.20 – 22.30/ Σάββατο και Κυριακή: 16.00 – 18.10 – 20.20 – 22.30), Αίθουσα 2: Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα (18.20 – 20.30 – 22.40), Αίθουσα 3: Barbie: Η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ (μεταγλωττισμένη: 18.30/ Σάββατο και Κυριακή: 16.10), Η ζωή του Πι (Σάββατο και Κυριακή: 18.00), Πειρατεία στον ωκεανό (20.40 – 22.50), Αίθουσα 4: Ξενοδοχείο για τέρατα (μεταγλωττισμένη/ Σάββατο και Κυριακή: 17.00), Λίνκολν (19.20 – 22.20), Αίθουσα 5: Όμορφα πλάσματα (17.40 – 20.20 – 23.00), Αίθουσα 6: Μαθήματα ενηλικίωσης (17.30), Zero Dark Thirty (19.30 – 22.40), Αίθουσα 7: Η γη της επαγγελίας (18.10 – 20.30 – 22.50), Αίθουσα 8: Οδηγός αισιοδοξίας (18.00 – 20.40 – 23.10)

STER ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (801 801 7837/ από κινητό: 210 237 1000): Αίθουσα 1: Barbie: Η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ (μεταγλωττισμένη: 16.10 – 18.00 – 19.50/ Σάββατο και Κυριακή: 12.30 – 14.20 – 16.10 – 18.00 – 19.50), Πειρατεία στον ωκεανό (21.30 – 23.30), Αίθουσα 2: Η γη της επαγγελίας (17.50 – 20.00 – 22.10/ Παρασκευή: 17.50 – 20.00 – 22.10 – 00.20/ Σάββατο: 13.00 – 15.40 – 17.50 – 20.00 – 22.10 – 00.20/ Κυριακή: 13.00 – 15.40 – 17.50 – 20.00 – 22.10), Αίθουσα 3: Zero Dark Thirty (18.00 – 21.00/ Παρασκευή: 18.00 – 21.00 – 00.00/ Σάββατο: 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00 – 00.00/ Κυριακή: 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00), Αίθουσα 4: Ραλφ: Η επόμενη πίστα (μεταγλωττισμένη: 16.40/ Σάββατο και Κυριακή: 12.20 – 14.30 – 16.40), Love in the End (19.10 – 21.10 – 23.15/ Παρασκευή και Σάββατο: 19.10 – 21.10), Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα (Παρασκευή και Σάββατο: 23.15), Αίθουσα 5: Σάμμυ 2 (μεταγλωττισμένη: 16.15 – 18.15/ Σάββατο και Κυριακή: 12.15 – 14.15 – 16.15 – 18.15), Οδηγός αισιοδοξίας (20.15 – 22.45), Αίθουσα 6: Μαθήματα ενηλικίωσης (16.30 – 18.40 – 20.30/ Σάββατο και Κυριακή: 12.10 – 14.00 – 16.30 – 18.40 – 20.30)), Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα (22.20/ Παρασκευή και Σάββατο: 00.30), Zero Dark Thirty (Παρασκευή και Σάββατο: 22.30), Αίθουσα 7: Ξενοδοχείο για τέρατα (μεταγλωττισμένη: 17.15/ Σάββατο και Κυριακή: 13.15 – 15.15 – 17.15), Λίνκολν (19.15 – 22.00), Αίθουσα 8: Άλλοθι (16.00 – 18.10 – 20.20 – 22.30/ Σάββατο και Κυριακή: 13.50 – 16.00 – 18.10 – 20.20 – 22.30), Αίθουσα 9: Η ζωή του Πι (16.20/ Σάββατο και Κυριακή: 13.20 – 16.20), Όμορφα πλάσματα (18.50 – 21.20 – 23.50), Αίθουσα 10: Επιχείρηση: Argo (17.00 – 19.20 – 21.45/ Παρασκευή: 17.00 – 19.20 – 21.45 – 00.10/ Σάββατο: 12.20 – 14.40 – 17.00 – 19.20 – 21.45 – 00.10/ Κυριακή: 12.20 – 14.40 – 17.00 – 19.20 – 21.45), Αίθουσα 11: Barbie: Η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ (μεταγλωττισμένη: 16.50 – 18.30/ Σάββατο και Κυριακή: 13.30 – 15.10 – 16.50 – 18.30), Zero Dark Thirty (20.00 – 23.00)

VILLAGE COSMOS (2310 499999): Αίθουσα 1: Η ζωή του Πι (16.10/ Κυριακή: 11.10 – 13.40 – 16.10), Μαθήματα ενηλικίωσης (19.00), Επιχείρηση: Argo (21.00 – 23.40), Αίθουσα 2: Ραλφ: Η επόμενη πίστα (μεταγλωττισμένη: 17.20/ Σάββατο: 17.50/ Κυριακή: 11.20 – 13.20 – 15.20 – 17.20/ Δευτέρα: 17.00), Οδηγός αισιοδοξίας (19.30 – 22.00/ Δευτέρα: 00.00), Οι διώκτες του εγκλήματος (00.30/ Δευτέρα: καμία προβολή), Όμορφα πλάσματα (Δευτέρα: 19.00 – 21.30), Αίθουσα 3: Ξενοδοχείο για τέρατα (μεταγλωττισμένη: 16.30 – 18.30/ Κυριακή: 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30), Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα (20.30 – 22.30 – 00.30), Αίθουσα 4: Barbie: Η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντ (μεταγλωττισμένη: 16.40 – 18.20/ Κυριακή: 11.30 – 13.20 – 15.00 – 16.40 – 18.20), Πειρατεία στον ωκεανό (20.00 – 22.10 – 00.10), Αίθουσα 5: Ραλφ: Η επόμενη πίστα (μεταγλωττισμένη: 16.00 – 18.00/ Κυριακή: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00), Zero Dark Thirty (20.10 – 23.10), Αίθουσα 6: Ψάχνοντας τον Νέμο (σε 3D/ μεταγλωττισμένη: 17.00/ Κυριακή: 11.00 – 13.00 – 15.00 – 17.00/ Δευτέρα: 16.00 – 18.00), Όμορφα πλάσματα (19.00 – 21.30 – 00.00/ Δευτέρα: 00.00), Αίθουσα 7: Σάμμυ 2 (μεταγλωττισμένη: 17.10/ Κυριακή: 11.10 – 13.10 – 15.10 – 17.10), Η γη της επαγγελίας (19.10 – 21.20 – 23.30), Αίθουσα 8: Σάμμυ 2 (μεταγλωττισμένη: 17.40/ Κυριακή: 11.40 – 13.40 – 15.40 – 17.40), Love in the End (19.40 – 21.50 – 23.50), Αίθουσα 9 (Comfort): Η γη της επαγγελίας (19.10 – 21.20 – 23.30), Αίθουσα 10 (Comfort): Όμορφα πλάσματα (19.00 – 21.30 – 00.00)